دیدنی های کوش آداسی

در این قسمت با جاهای دیدنی کوش آداسی بیشتر آشنا میشوید

پلاژ دریای خانمها ، پلاژ گوورجین آداسی ، پلاژ ییلانچی بورنو،پلاژ کوشتور ، پلاژ کارا اوا ، پلاژ گوزل چاملی ، آبهای گرم مهم کوش آداسی می باشد.
در سال 1618 از سوی صدر العظم محمد پاشا ساخته شده است. سوراخهای توپ که در دیوارهای بیرونی وجود دارد ، به جهت دفاع از شهر در مقابل دزدان دریایی و مسجد داخل قلعه نیز در همان سال توسط صدر العظم اوکوز محمد پاشا ساخته شده است.  
در قرن نوزده و در هنگام قیام مورا از سوی عثمانی ها بعنوان کلانتری و جهت مقابله با تهاجمات احتمالی از جزیره ها ساخته شده است.
در قرن نوزدهم و در هنگام قیام مورا از سوی عثمانی ها بعنوان کلانتری و جهت مقابله با حملات احتمالی از جزیره ها ساخته شده است
صفحه2 از2