مرکز خرید زونگولداک

مرکز خرید در این شهر دو مرکز خرید اصلی وجود دارد: دمیرپارک (Demirpark) در غرب شهر و اریلین (Ereylin) در جنوب غربی شهر میباشد.