جغرافیای طبیعی زونگولداک

جغرافیای طبیعی بندر زونگولداک، مرکز استان زونگولداک است و در ساحل دریای سیاه در شمال ترکیه قرار دارد. احتمالا، نام شهر، از ناحیه گولداک (Geul Dagh) کوه لیک (Lake Mountain) اقتباس شده که بلندترین کوه در مجاورت منطقه دورک (Deverk) می باشد. آب وهوا بندر زونگولداک آب و هوای اقیانوسی، با بارش باران در تمام طول سال دارد. تابستان های این بندر گرم و مرطوب، و زمستان های آن سرد و مرطوب است. بیشترین میزان بارش، در پائیز و اوایل زمستان و کمترین میزان آن، در بهار است. معمولاً بین ماه های دسامبر و مارسی چند بار برف میبارد. جمعیت…