جشن ها و مناسبت های زونگولداک

 مناسبت ها و رویدادها جشنواره توت فرنگی و فرهنگت ارگلی دریای سیاه(Black Sea Eregli Culture and Strawberry Festival):این جشنواره از ۱۱ تا ۱۳ جون در شهر ارگلی (Eregli) برگزار می شود.