جشن ها و مناسبت های دیاربکر

مناسبت ها و رویدادها جشنواره هندوانه (watermelon Festival) در ۲۳ سپتامبر در دیاربکر برگزار می شود. این جشنواره برنامه ها و فعالیت های بسیاری دارد و کشاورزان این منطقه هندوانه های رایگان بسیاری را برای این جشنواره فراهم می کنند. دو مسابقه مشهور این جشنواره مسابقه بزرگ ترین هندوانه و مسابقه سریع خوردن هندوانه است. جشنواره فرهنگ و هنر گپ(Gap Culture and Art Celebrations) در ۱۵ سپتامبر برگزار می شود. جشنواره بهار (Nevruz)(Spring Festival) این جشنواره در ۲۱ مارس برگزار می شود و اولین روز بهار را جشن میگیرند. در این مراسم صدها هزار کرد در کنار هم جمع شده…