پرچم ترکیه

در این قسمت با پرچم ترکیه بشتر آشنا می شوید

پرچم کشور ترکیه پرچم نقش و رنگ پرچم فعلی ترکیه در تاریخ ۵ جون ۱۹۳۶ انتخاب شد. این پرچم زمینه ای قرمز همراه با یک ماه هلالی شکل و ستاره ای سفید دارد و نسبت طولا به عرض آن ۳به ۲ است. ماه در سمت چپ و ستاره در وسط دو شاخ ماه، در سمت راست، قرار دارد. به همین خاطر پرچم ترکیه را ماه ستاره (آی یولدوز)(Ayyldz) می نامند. مردم اعتقاد دارند که زمینه هیچ پرچمی قرمز نیست، جمهوری ترکیه و رنگ سفید ماه و ستاره آن، نشان پاکیزگی مردم ترکیه است. در قرن هیجدهم دولت عثمانی تصمیم به…
  نقش و رنگ پرچم فعلی ترکیه در تاریخ 5 ژوئن 1936 انتخاب شد. این پرچم زمینه ای قرمز همراه با یک ماه هلالی شکل و ستاره ای سفید داردو نسبت طول وعرض آن 3 به 2 است.ماه در سمت چپ و ستاره در وسط دو شاخ ماه , در سمت راست , قرار دارد.به همین خاطر پرچم ترکیه را ماه ستاره (آی یولدوز ) می نامند.مردم اعتقاد دارند که زمینه هیچ پرچمی قرمز نیست , مگر اینکه خون مردم آن کشور در جایی ریخته شده باشد؛ همان طور که خون مردم ترکیه در جنگ بین یونان وترکیه , سال…