نژاد و قومیت مردم ترکیه

نژاد و قومیت مردم ترکیه (1)

در این بخش اطلاعات کاملی در خصوص نژاد و ملیت مردم ترکیه قرار داده شده است.

سه شنبه, 15 تیر 1395 10:48

نژاد مردم ترکیه

نوشته شده توسط

نژاد

حدود ۷۰ تا ۷۵درصد از جمعیت ترکیه از نژاد ترک، ۱۸ درصد از نژاد کرد: ۷ تا ۱۲ درصد جمعیت هم از نژادهای مختلف یونانی، گرجی، ارمنی، عرب، یهودی و... هستند و ترکیه به علت قرار گرفتن در بین دو قاره، همیشه مورد تاخت و تاز قومهای مختلف بوده است ورود اقوام مختلف به آن در چهره مردم این کشور دیده می شود. کردها به عنوان بزرگترین اقلیت ترکیه، اغلب در بخشهای شرق و جنوب شرقی ترکیه ساکن هستند. ارامنه بیشتر در اطراف استانبول زندگی می کنند. گرجیها عمدتاً در سواحل دریای سیاه و شمال غربی، یونانیها در استانبول و عربها در کنار مرز کشورهای عراق و سوریه و در جنوب شرقی کشور سکونت دارند