آفرودیسیاس دردنیزلی

آفرودیسیاس، دنیزلی Aphrodisias


ویرانه های برجای مانده از شهر باستانی آفرودیسیاس در فاصله ۸۲ کیلومتری از جنوب غربی دنیزلی از جاذبه های مهم این منطقه به شمار میرود. این شهر باستانی بر فراز دره «داند الاس چایی» Dandalds (oyi) شاخه ای از رود «بویوک مندرس» (Biyik Menderes) قرار گرفته است. باستان شناسان در پی تحقیقات خود دریافتند که در هزاره چهارم قبل از میلاد، این شهر، مسکونی بوده و ظروف سفالین به دست آمده از عصر برنز مؤید این مطلب است که تجار آشوری در دوره هیتیت در این مکان زندگی می کردند. قدمت تمامی بقایای برجای مانده به جز دیوارهای شهر به دوره امپراطوری روم بازمیگردد. در اوایل ترویج مسیحیت در دوره بیزانس، این شهر اسقفنشین بوده، ولی بعدها به مقر سراسقف «کاریه» (Kariye) گشته است؛ از این رو در سال ۵۴۰ میلادی همزمان با دوره حکومت امپراطور ژوستینین، «کاریه»نام گرفت؛ علیرغم ساخت استحکامات و دژهای نظامی مستحکم در اطراف شهر در قرون هفتم، هشتم و نهم، اعراب و در سال ۱۹۸۲ ترکان عثمانی توانستند آن را به تصرف خود در آورند. امروزه بقایایی از «معبد آفرودیت»، «دروازهٔ تاریخی» ،«خانه شورا»یک استادیوم برجای مانده است۔





 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید