خرید در کوشاداسی

خرید

مغازه ها و بوتیک های متعددی نیز به چشم میخورند. همچنین برای خرید می توان به شهر ازمیر و بور دوم نیز رفت. در هر جمعه، بازارهای فروشی میوه و سبزی و در هر چهارشنبه، بازارهای فروش لباسی، کفش و... در این شهر برگزار می شود.

بازار بزرگ (Orient Bazaar) یا اورینت بازار(Grand Bazaar)

بازار اصلی شهر است که در ازدیکی در قرار دارد. در این بازار انواع کالا مخصوصاً جواهر و وسایل چرمی وجود دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید