بیوک آدا جزیره بزرگ

سفری کوتاه به بیوک آدا جزیره بزرگ

بیوک آدا ( Büyük ada ) :بزرگترین جزیره از مجموعه جزایر آدالار است .این جزیره در دوران بیزانس تبعیدگاه بسیاری از حاکمان و شاهزاده ها بوده و تاریخ آن پر از وقایع تراژیک است .بعضی ازاسامی قدیمی این جزیره مِگالا ( Megala ) به معنی بزرگ , پرینکیپوس ( Prinkipos ) به معنی شاهزاده بوده است .بسیاری از اماکن قدیمی و تاریخی در این جزیره مرمت و حفاظت شده اند . یکی از این اماکن صومعه راهبه ها ( Aya Irni ) نام دارد .صومعه های دیگر شامل صومعه آیوس نیکولاس یا Karya Bay در کاراجابی ( Karaca Bey )…