افسوس ازمیر

افسوس(Ephseus)

شهر باستانی افسوس اشت که قدمت آن به شش هزار سال یش از میلاد بر می گردد,در شهر «سلچوک»(Selcuk)از استان ازمیر قرار گرفته است.طی حفاری ها و تحقیقات یاستان شناسی که در این مکان صورت گرفته، بقایا و استخوان هایی متعلق به عصر مفرغ و دورهٔ هیتیت از گورپشته تپه «ایاسلوک» (Ayasuluk) به دست آمده که نشان دهنده قدمت منطقه است. این شهر باستانی همزمان با مهاجرت یونانیان از سواحل حاشیه دریای اژه به افسوس اغاز به توسعه نمود و در دورهٔ حکومت لیدیه ها به رشد و شکوفایی رسید. بعدها با حکومت رومیان، بیزانس ها و عثمانیان، بر شمار بناهای آن افزوده شده که امروزه برخی از آنها بر جای ماندهاند و در این میان، بناهای رومی بیش از بناهای دیگر به چشم میخورد. بقایای معبد دآرتمیس(Artemis) يا معبد وديانا» (Diana) که یکی از عجایب هفتگانه جهان است، از مهمترین جاذبه های این شهر باستانی به شمار میرود. از این معبد که از زمان ساخت، سه مرتبه تحت مرمت و بازسازی قرار گرفته، تنها بقایایی از بنا و مجسمه های آن برجای مانده است. قدمت اولین عبادتگاه معبد به پیش از مهاجرت یونانیان به این شهر و عصر مفرغ باز می گردند.این معبد که وقف آرتمیس,خدای یونان بود,در قرن هفتم به دنبال وقوع سیل تخریب و در سال 550 پیش از میلاد مجددا ساخته شد.کتابخانه ی سلسوس(Celsus),دسگر جاذبه این شهر باستانی,بنایی رومی است که در سال 135 میلادی برای جاودانه کردن نام سناتور رومی سلسوس ساخته شد.این کتابخانه گنجایش نگهداری12000 جلد کتاب را داشتو در مقابل ورودی آن,مقبره ای برای سلسوس احداث گشت.سالن نمایش «اودئون»(odeon),معبد «هادریان»(Haderian)متعلق به قرون دوم میلادی,معبد «دومیتیان»(Domitian)و بقایای بقعه ی یوحنا در کلیسای جامع یوحنای مقدس از دیگر جاذبه های این شهر باستانی هستند.
نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید