منطقه یولوس آنکارا

منطقه یولوس ( Ulus ) :

منطقه خرید قدیمی است . در سرتاسر خیابان های باریک این منطقه , مغازه هایی را می بینید که لوازم مختلف می فروشند . در خیابان های دیگر این منطقه , مغازه

لباس فروشی با قیمت متوسط وجود دارد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید