جمعیت آنکارا

جمعیت

طبق آمار سال2011جمعیت آنکارا ۴۳۳۸,۶۲۰نفر بود. این شهرهشت ناحیه دارد. در سال 1923 زمانی که به عنوان پایتخت انتخاب شد، شهر بزرگ 5 گسترده ای نبود و حدود پنجاه هزار نفر جمعیت داشت .در ابتدا این شهر برای پانصد هزار نفری طراحی شد ولی با رشد سریع آن,در حال حاضر,بیش از چهار میلیون نفر در این شهر ساکن هستند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید