آنکارا

طبقه بندي هاي فرزند

تاريخچه آنکارا

تاريخچه آنکارا

در این قسمت با تاريخچه آنکارا بیشتر آشنا میشوید

مشاهده موارد...
دیدنیهای آنکارا

دیدنیهای آنکارا

در این قسمت با جاهای دیدنی آنکارا بیشتر آشنا می شوید

مشاهده موارد...
آب و هوای آنکارا

آب و هوای آنکارا

در این قسمت با آب و هوای آنکارا بیشتر آشنا می شوید

مشاهده موارد...
حمل و نقل عمومی در آنکارا

حمل و نقل عمومی در آنکارا

دراین قسمت حمل ونقل عمومی در آنکارا شرح داده می شود

مشاهده موارد...
دانشگاه های آنکارا

دانشگاه های آنکارا

 

این بخش شامل اطلاعات در خصوص دانشگاه های آنکارا می باشد

مشاهده موارد...
ورزشگاه های آنکارا

ورزشگاه های آنکارا

 

این بخش شامل اطلاعات درباره ورزشگاه های آنکارا می باشد

مشاهده موارد...
  این بخش شامل اطلاعات در خصوص ورزشگاه های آنکارا می باشد