اقتصاد آنتالیا

در این مجموعه اطلاعاتی در خصوص اقتصاد آنتالیا قرار داده شده است.

اقتصاد اقتصاد آنتالیا به طور عمده به بخش خدمات و صنعت گردشگری وابسته است. آب و هوای این منطقه برای کشاورزی و دامپروری بسیار مناسب است. تولیدات کشاورزی مهم منطقه شامل مرکبات، پنبه، موز، زیتون و انواع گل می شود. صنایع بزرگ و مهم کمتر در شهر دیده می شود؛ ولی صنایع کوچک در شهر و حومه آن وجود دارد و بیشتر در ارتباط با صنایع غذایی و موارد خدماتی است. آنتالیا از مقاصد عمده گردشگری در مناطق مدیترانه ای می باشد. از حدود ۲۷ میلیون گردشگر که در سال ۲۰۱۰ به ترکیه سفر کرده اند، ۳۰درصد مربوط به آنتالیا…