بازار بزرگ استانبول

بازار بزرگ استانبول ( Grand Bazar ):

با بیش از 58 کوچه سرپوشیده و بیش از 1200 مغازه , از بزرگترین و قدیمی ترین بازارهای سرپوشیده جهان است.این بازاردرسال 1461افتتاح

شد و به خاطر داشتن مغازه های جواهرفروشی , ظروف سفالی , ادویه فروشی و فرش فروشی معروف است.

این بازار دو شبستان اصلی ( Bedesten )با ساختار گنبدی شکل که برای انبار ونگهداری استفاده می شود, دارد.در طول حکومت سلطان

سلیمان , این بازار به طور وسیع گسترش پیدا کرد.چهار درب اصلی بازار در انتهای دو خیابان اصلی قرار گرفته اند که نزدیک گوشه جنوب

غربی بازار با یکدیگر تلاقی دارند . این بازار در گولدن هورن ونزدیک ایا صوفیه است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید